header header

arrow arrow טיפים בתחום השפתי-תקשורתי:

  • החזיקו וחבקו את התינוק בזמן האכלה כששתי הידיים אסופות לפנים במטרה לעודד מודעות למגע וקשר. החזקה נכונה מעודדת התארגנות טובה יותר של הפה ותקשורת בזמן אכילה.
  • בזמן האכלה הביטו בתינוק ואל תתעסקו עם דברים אחרים (סלולרי לדוגמה), התינוק זקוק לתשומת הלב בזמן האכילה.
  • הגיבו לקולות התינוק, התינוק זקוק לתגובות המבוגר בשביל לפתח יכולות חברתיות.
  • בזמן החלפת החיתול עסו את ידיו, רגליו, גבו ובטנו של התינוק במגבת פנים בשמן צמחי במטרה לפתח את המודעות של התינוק לאיברי גופו. נקבו בשמות חלקי הגוף אותם אתם מעסים.
  • התינוק מעדיף קולות אנושיים על פני קולות לא אנושיים - דברו עם התינוק ושירו לו הרבה, צרו איתו קשר עין כבסיס לפיתוח קשר.